Ældre på plejehjem går ofte med våd ble

Stadig oftere går eller ligger ældre på plejehjem med våd ble.

Det fremgår af en rundspørge foretaget af Politiken Research i samarbejde med fagorganisationen FOA, hvor 1.400 medarbejdere på plejecentre i 97 af landets 98 kommuner har svaret.

Mere end hver tredje svarer, at de dagligt eller én til flere gange om ugen oplever, at beboerne går for længe med ble, fordi der ikke er tid til at skifte den.

En tredjedel oplever også med en tilsvarende hyppighed, at beboere, der beder om hjælp til at komme på toilettet, henvises til at bruge deres ble.

I begge tilfælde er det dobbelt så mange, der mener, at de svigter de ældres toiletbehov, i forhold til 2013, da de plejehjemsansatte blev spurgt om det samme.

Som en af de plejehjemsansatte skriver i Politiken/FOA-undersøgelsen: »Ofte er det dem, der akut skal på toilet, og som er liftbrugere, der bliver ladt i stikken. Tiden er så presset«.

Ofte blærebetændelse

En anden noterer: »Jeg oplever rigtig mange blærebetændelser på plejecentret. Det skyldes højst sandsynligt, at de går for længe med en våd/beskidt ble. Blærebetændelser kan få fatale følger for de ældre«.

Karen Stæhr, sektorformand i FOA, finder tallene foruroligende: »Det er ikke i orden at henvise til at bruge en ble, hvis personen ønsker at komme på toilettet med hjælp«.

Hun peger på, at hvor der med mellemrum kommer enkelte tilfælde af kritisable forhold frem, dokumenterer rundspørgen generelle problemer.

Undersøgelsen viser også, at færre ansatte end i 2013 synes, at de yder den ældrepleje, de bør: Halvdelen svarer nu, at mulighederne for at yde værdig pleje, omsorg eller behandling til de ældre er meget gode eller gode. Men i en tilsvarende undersøgelse for to år siden svarede langt flere, nemlig to ud af tre, det samme. 16 procent finder nu mulighederne for at yde en værdig pleje direkte dårlige eller meget dårlige.

Karen Stæhr mener, at mange flere burde kunne svare positivt og med overbevisning, at de har gode muligheder for at yde værdig pleje.

»De ældre, der er visiteret til plejehjem, skal så vidt muligt have en livskvalitet som den, de havde før. De skal kunne bestemme, hvad og hvornår de vil spise, komme på toilettet eller få skiftet ble ved behov, gå i ordentligt tøj og komme ud i frisk luft«, siger Karen Stæhr.

Konsulent hos Ældre Sagen, Anna Wilroth, finder det »uværdigt at sidde længe i en brugt ble«.

Ældre Sagen peger på behovet for bedre normeringer på ydertidspunkterne: aften, nat og weekender samt helligdage.

»Det siger sig selv, at det ikke er nok med en enkelt nattevagt på en plejehjemsafdeling, hvor to tredjedele har demens. Demente har en anden døgnrytme og kan være urolige om natten, hvor de vil op og vandre«, siger Anna Wilroth.

Minister: Noget hænger ikke sammen

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) kalder det »ikke tilfredsstillende« og »et tegn på, at noget ikke hænger sammen«, når hver tredje ansat én eller flere gange hver uge eller dagligt oplever, at de ikke har tid til at hjælpe med ble eller toiletbesøg.

Hun peger på, at Folketinget i forbindelse med forliget om finansloven for 2016 har sat en ekstra milliard kroner af til mere værdighed i ældreplejen, og at det skal være med til at bedre forholdene.

At tallene viser, at det på nogle punkter tilsyneladende er gået tilbage med kvaliteten på plejehjemmene, selv om der i de foregående år er udløst en ekstra milliard årligt til kommunal ældrepleje, kommenterer ministeren også med, at »penge og normeringer er ikke alt; det handler også om organisering af arbejdet og ledelse på plejehjemmene«.

Sophie Løhre peger desuden på, at regeringen nu arbejder på en national demenshandlingsplan. »Området er virkelig forsømt. Vi skal omstille plejesektoren, så den kommer op i en anden liga«.

KILDE:POLITIKEN.DK