Ensom død – bliver dette fremtiden i Danmark?

Ensom død – bliver dette fremtiden i Danmark?

Et nyt og uhyggeligt fænomen har bredt sig i Japan, og det kan også brede sig i Danmark.

Fænomenet er så udbredt, i Japan at det har fået sit eget navn – Kadakusi – som oversat til dansk betyder ”ensom død”

Der er tale om et voksende antal japanere, der lever i ensomhed, og når de dør i hjemmet, bliver det ikke bemærket. Det betyder, at den afdøde kan ligge i sin lejlighed i flere måneder, før nogen – ofte ved et tilfælde – opdager det. Tit har personerne ligget så længe, liget er blevet mumificeret. Disse uhyggelige fund bliver mere og mere hverdag – især i storbyer som Tokyo, hvor mennesker lever meget mere isoleret, end de ville gøre i et traditionelt samfund.

Der er flere årsager til, at et voksende antal personer dør i ensomhed: for det første er gennemsnitslevealderen i Japan steget markant og er nu på over 80 år. Det stærkt stigende antal ældre indebærer at der ikke er nok reressourcer til en effektiv ældrepleje. Der findes ikke officielle tal for ”Kadakusi”, men en rapport viser, at der alene i Japans hovedstad Tokyo i 2009 var 2000 ældre, der havde ligget døde i en længere periode, før det blev opdaget.

Specialiserede rengøringsfolk bliver sat på opgaven

Når man kommer ind i en lejlighed, hvor en afdød har ligget i månedsvis, bliver man ofte mødt af et forfærdeligt syn, der vidner om borgerens ensomhed. Ofte kan man se, at lejligheden er meget rodet fordi, borgeren i løbet af sine sidste måneder i live ikke har været i stand til at gøre rent eller rydde op. Liget er ofte mumificeret, og der er en indtørret plet af væsker, som er sivet ud af kroppen under denne proces.

Flere rengøringsfirmaer har specialiseret i at gøre rent i sådan et hjem, hvilket vidner om, hvor udbredt Kadakusi er.

Kan også ske i Danmark  

På nogle områder ligner Danmark Japan. I Danmark er levealderen også stigende og befolkningsalderssammensætning ændrer sig. I 2040 vil borgere iver 65 år udgøre 25 % af Danmarks befolkning. Dertil skal lægges det faktum, at der er færre resurser til ældreplejen i Danmark. Alt i alt har vi en demografisk situation, der godt kan minde om den Japanske.

I CEKURA oplever vi mange ensomme ældre

CEKURA tilbyder tryghedskald blandt andet til ældre borgere i Danmark, og blandt disse ældre borgere kan vi se, at mange ensomme. Oftest er det borgere, ægtefæle er død og hvor det sociale netværk stille og rolig er visnet hen. Hvis man som ældre har en funktionsnedsættelse, der gør, at man har svært ved at gå, er det ikke sikkert, at man kan overskue at bevæge sig ud for at besøge en ven. Dette er også med til at øge ensomheden.

Hvad skal vi gøre?

Spørgsmålet er, hvad vi som samfund kan gøre for at mindske ensomheden. Ifølge Ældre Sagen er der i Danmark 400.000 der erpårørende til ældre personer. Vil man kunne gøre det enklere for pårørende at tage mere aktiv del i de ældres tilværelse? I CEKURA har vi observeret, at mange pårørende er mere end villige til at besøge deres ældre mor eller far. Vi har endda også aftaler med nogen pårørende at hvis der sker noget med deres mor/far – det kan for eksempel være, at de er faldet – så skal vi kontakte den pårørende.

Vil man kunne skabe et system, hvor man giver pårørende bedre muligheder, og eventuelt mere tid, til at være sammen med deres ældre familiemedlemmer? Dette vil både øge livskvaliteten hos ensomme ældre, men også hjælpe kommunen, da hjemmehjælpen eller plejepersonalet så bedre kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.

LÆS MERE:

CEKURA har succes med inddragelse af pårørende i nødkaldsprocessen

40% af alle hoftebrud kan undgås

Her er den største årsag til fald blandt ældre

Simple øvelser kan gøre din krop 10 år yngre

Her er hvad du aldrig må gøre hvis du falder alene hjemme

cekura nødkald