Moderne teknologi gør de ældre yngre

En ny undersøgelse fra Ericsson ConsumerLab viser, at ældre der bruger moderne kommunikationsteknologi har et rigere liv, er bedre informerede, føler sig yngre og er i bedre kontakt med omverdenen, skriver Jyllandsposten.

Vi har nu den første generation af ældre, som i en relativt høj alder er begyndt at bruge en bred vifte af moderne kommunikationsteknologier. De, der er begyndt at bruge teknologien, har et rigere liv, er bedre informerede, føler sig yngre og i bedre kontakt med, hvad der sker i samfundet. Kort sagt har de fået højere livskvalitet.

Undersøgelsen viser, at brugen af kommunikationsteknologi slår bro over generationskløften på en måde, der ikke er set hos tidligere generationer. Børn og børnebørn deler ud af deres teknologi-viden og hjælper nu forældre og bedsteforældre i gang med nye måder at kommunikere i familien.

Den stigende brug af teknologi i dagligdagen skaber ikke kun en kløft mellem generationer, men blandt de ældre opstår der også en splittelse mellem de ældre, der nu bruger nye kommunikationsteknologier som smartphones og tablets, og de ældre der ikke gør.

Ønsket om at kunne kommunikere med børn og børnebørn er den største grund til, at ældre bruger nye kommunikationsteknologier. SMS’er er derfor ikke længere forbeholdt den yngre del af befolkningen. Udviklingen mindsker både brugen af traditionel telefoni og e-mail, efterhånden som ældre finder ud af, at den yngre generation helst vil kommunikere gennem SMS’er.

Med den større skærm og det brugervenlige design, er tabletten en attraktiv mulighed for de 65-75-årige, og dens popularitet bliver formentligt kun større hos ældre generationer.

Videoopkald er først lige taget i brug blandt de ældre, der medvirkede i undersøgelsen. Ann-Charlotte Kornblad, seniorrådgiver ved Consumer Insight hos Ericsson ConsumerLab, udtaler: “Ældre ser videoopkald som et perfekt redskab, der nemt kan sætte dem i kontakt med venner og familie. Videoopkald gør det endvidere muligt at dele de små detaljer og forhold i livet”.

Lars Tofft, adm. direktør for Ericsson Danmark, er glad for rapportens konklusioner og understreger, at det er et vigtigt skridt i retningen af Ericssons vision om Networked Society: “Den danske befolkning, også de ældre, er teknologisk parate til at bruge selv avancerede løsninger, f.eks. inden for sundhedsområdet. Når vi taler om informations- og kommunikationsteknologi, taler vi ofte om erhvervslivet og privatforbrugerne på arbejdsmarkedet. Men for at opnå et “Networked Society” er det afgørende også at have tjenester, der hjælper de ældre i hverdagen. Det kan være lige fra video-konsultationer med lægen, til administration af medicin.”

Herhjemme tilbyder Ældre Sagen IT-kurser over hele landet og her er man naturligvis også glade for, at flere ældre har haft lyst til at finde vej til tastaturet. Seniorkonsulent Ingrid Stokholm Lauridsen bekræfter en lignende udvikling herhjemme blandt de ældre: “IT har længe været et fokusområde for Ældre Sagen, bl.a. at pointere at de ældre, der ikke bruger computer og internet, ikke må glemmes, men vi kan også se, at flere og flere ældre kommer i gang med at bruge IT. Selvom vi ikke har foretaget undersøgelser vedrørende ældres motivation, så er det min klare fornemmelse, at det for mange ældre er en motivationsfaktor at kunne holde kontakt til familie og venner.”