Sikkerhedsalarmer lager og produktion

Alarmen giver høj sikkerhed fordi der ved ulykke nemt kan alarmeres til nærmeste kollega, leder eller vagtcentral.

Der er også mulighed for faldalarm, således at alarmeringen foregår automatisk.