Støtte i det daglige arbejde

CEKURAs forvagt- og bagvagtsløsninger støtter personalet i deres daglige arbejde.
Læs mere

Frigiver personalets tid

CEKURAs fremtidsikrede nødkaldssystem giver plejepersonalet et nemt overblik.
Læs mere

Omsorg til borgerne

Giv jeres borgere mest mulig frihed og tryghed, og hjælp samtidig personalet til nemmere arbejdsgange
Læs mere

Tryghed til personalet

CEKURA er med til at sørge for at bidrage til trygge arbejdsgange for jeres personale.
Læs mere

CEKURAs vagtcentral arbejder tæt sammen med jeres personale om at yde den bedste hjælp til borgerne

 • Forvagt- og bagvagtsløsninger

  CEKURAs vagtcentral er bemandet med personale, som har stor erfaring inden for hjemmeplejen. På denne måde er vi bedst til at yde forvagt- og bagvagtsydelser, samt i det hele taget støtte jerers personales daglige gang.

 • Stor erfaring i at hjælpe borgere

  CEKRUAs vagtcentral bliver brugt af 7 kommuner og har også en stor erfaring i at hjælpe vores private brugere. Derfor er personalet yderst kompetente i at forstå borgerens situation og yde den rette indsats

 • Åbent døgnet rundt - kun vores vagtcentral

  CEKURAs vagtcentral er klar til at yde jeres medarbejdere professionel hjælp døgnet rundt. Vi stiller ikke opgaven videre til en anden vagtcentral – alle opgaver bliver altid løst af os – hvilket giver både jer og borgeren sikkerhed for samme høje kvalitet

 • Uddannet personale

  Med udgangspunkt i vores empatiske tilgang  samt vores grundige forståelse for personalets dagligdag  sørger vi for en gnidningsløs kommunikation og arbejdsgange mellem jeres personale og os – hvilket er med til yderligere at sikre borgerens tryghed. Vores personale er uddannet inden for sundhed og har erfaring fra plejesektoren, samt jævnlige kurser i alarmhåndtering

99 %

af alle indgående opkald til CEKURAs vagtcentral bliver besvaret inden for 5 sekunder.

Vi har givet mere tryghed til borgere med sociale og psykiske udfordringer

CEKURAs tryghedsservice til borgere med psykiske eller sociale udfordringer har vist gode, dokumenterede resultater – hvor de vigtigste er, at borgerne har opnået en større følelse af tryghed og en større grad af selvstændighed.

Dokumenterede resultater

 • oplevet øget brud på negative tankemønstre og reducering af angst. Borgeren har derved opnået større grad af selvstændighed.

 • fået hjælp til strukturering af daglige opgaver, herunder oprydning, sovetider, bad, aftaler mm. Dette har blandt andet resulteret i bedre fremmøde på arbejde/uddannelse.

 • fået støtte til stabil medicinering gennem faste, personlige påmindelser.

 • fået tryghedsskabende samtaler, som har ført til mindsket behov for vejledningstimer.

 • opnået en bedre ernæringsstatus gennem fokus på struktur og motivation.

 • generelt oplevet øget motivation i dagligdagen.

Læs hele rapporten her

Borgere på plejehjem

Udviklet til at give mest mulig frihed til borgeren

Med CEKURAs nødkaldssystem behøver I kun et system til både nødkald, forvagt- og bagvagtsløsninger samt til ubemandet vagtcentral.

Med CEKURA sikrer I jeres borgere et system, der giver en meget stor frihed til borgeren, ved at borgeren uhindret kan bevæge sig hvor som helst. Samtidig kan personalet have fuld overblik gennem systemet. CEKURA tilbyder et bredt udvalg af de mest driftsikre nødkald samt andre alarmer og sensorer, herunder trædemåtter, dør- og vinduessensorer og et stort udvalg af specialalarmer, som nemt kan administreres af personalet gennem samme system

Borgere i eget hjem

80 % af borgerne ønsker at blive boende i eget hjem.* Med CEKURA kan flere ældre blive boende hjemme

*Kilde: Ældre Sagen

 • Fjernmonitorering af udeboende ældre i risikogruppen

  4 ud af 5 ældre ønsker at blive boende i eget hjem længst muligt. CEKURAs fjernmonitorering af den ældres bolig giver mulighed for at gribe ind, så snart noget er galt. Det kan være begyndende vandskade, fare for brand, eller at den ældre er faldet i hjemmet. Dette giver den ældre borger tryghed til at blive boende længere i eget hjem.

 • Nødkald til udeboende borgere

  CEKURA leverer og monitorerer nødkald til udeboende borgere. Nødkaldet kan formidles direkte til hjemmeplejen eller gå gennem CEKURAs vagtcentral, hvor CEKURAs medarbejdere med erfaring i hjemmeplejen vil være forvagt for nødkaldet. CEKURA tilbyder også en løsning, hvor borgeren kan have et nødkald til udendørs brug. Dette øger borgerens trivsel og frihed samt nedsætter risikoen for varige mén hvis borgeren falder udendørs.

 • Hjemmeplejen kan spare tid og administration

  CEKURA hjælper den udekørende hjemmepleje med at administrere nødkald. Det sker både som forvagt- og bagvagtservice gennem CEKURAs egen vagtcentral. På denne måde kan hjemmeplejen være tryg ved at alle nødkald bliver besvaret hurtigt og effektivt samt at ingen nødkald går tabt. Derudover bliver ikke relevante nødkald frasorteret, således at hjemmeplejen kan fokusere på deres arbejde.

Personaletryghed

Tryghed for personalet ved hurtig alarmering

CEKURA har alarmer til at sikre personalets tryghed ved overfald eller truende situationer. Alarmen videresendes med det samme, og kan på forhånd indstilles om den skal tilgå andre medarbejdere via opkald eller SMS, eller om CEKURAs vagtcentral skal alarmeres.

Personalealarmen giver tryghed til personale, der arbejder alene, om natten eller på institutioner med udadreagerende borgere.