Denne måned kommer flest ældre til skade

Denne måned kommer flest ældre til skade

I CEKURA leverer vi nødkald både til private borgerere og til kommuner, og vi har en døgnbemandet alarmcentral, hvor sundhedserfarne medarbejdere tager imod nødkald.

Vores system indsamler automatisk statistik på de nødkald, der kommer ind, og derfor har vi ret nøjagtige tal på uheld blandt ældre og blandt mennesker med kroniske sygdomme. Resultaterne, vi kom frem til, overraskede os en del.

En måned stikker særlig meget ud

De fleste måneder kommer der et jævnt antal nødkald ind fra borgere, som har brug for hjælp her og nu. Det kan være alt fra en, der er faldet, til en nervøs borger, der har mistanke om indbrud. Men i december måned stiger antallet af nødkald pludselig med ikke mindre end 30 %.

Vi tror, at stigningen i fald blandt ældre i december måned skyldes en kombination af, at det oftere er glat, samt at mange er ude for at handle julegaver ind, og i det hele taget bevæger sig mere ud i december måned.

Klar tendens – færre fald med nødkald

Det positive er, at brugerne af CEKURA har færre fald og faldrelaterede ulykker i vintermånederne end Danmarks befolkning generelt. Faktisk har borgere, der ikke har et nødkald 10 % flere faldrelaterede ulykker end borgere, der har et nødkald.

LÆS MERE: Her er hvad du aldrig må gøre, hvis du som ældre falder alene hjemme

Frygt er årsag til fald

Ifølge sundhedsstyrelsen er frygten for at falde en af de største årsager til fald blandt ældre. Det skyldes, at ældre ikke bevæger sig nok, hvis de frygter for at falde, hvilket fører til en ond spiral, hvor benmuskulaturen og balanceapparatet hos den ældre svækkes – og det øger risikoen for fald. Hvis man føler sig tryg med et nødkald, kommer man som ældre mere ud, og bevæger sig generelt mere, hvilket paradoksalt nok reducerer risikoen for fald og faldrelaterede ulykker.

Hvis du også vil være tryg

Vi har sænket prisen på vores nødkald fra 299 til 99 kr. pr måned i en begrænset periode. Det betyder, at hvis du erhverver dig et nødkald fra CEKURA nu, kommer du kun til at betale 99 kr. om måneden så længe du har nødkaldet.

Nødkaldet vil give dig tryghed, fordi du i løbet af få sekunder kan komme i kontakt med CEKURAs sundhedsfaglige medarbejdere – døgnet rundt. Hvis du kommer noget til, sender vi hjælp med det samme, og vi bliver på linjen indtil vi er helt sikre på at du er blevet hjulpet og har det godt igen.