Her er den største årsag til fald blandt ældre

Her er den største årsag til fald blandt ældre

Fald er ikke en naturlig følge af at blive gammel!

Fald er ikke en naturlig del af det at blive gammel – det udtaler faldkonsulent hos Frederiksberg Kommune, Hanne Skov. Og det ser ud til, at Hanne Skov kan have ret. Hun har nemlig bidraget til, at der i Frederiksberg Kommune på blot 3 år er blevet 10 % færre nødkald, som skyldes fald.

Ændret holdning

Hvor man for blot 10-15 år siden havde et negativt syn på alderdom, har man nu ændret holdning markant. Det skyldes, at undersøgelser har vist, at aldringsprocessen er mere plastisk end hidtil antaget, og at begreberne som ”aktiv aldring” har vundet indpas i sundhedsvæsenet og i vores mentalitet. Man giver ikke længere folk en dårligere behandling, blot fordi de er ældre, og man har forsket en del i, hvordan en aktiv aldring kan praktiseres. For eksempel har forskerne fundet ud af, at man som ældre, gennem almindelig styrketræning kan få samme muskelstyrke, som man havde for 15 – 20 år siden – og dette gør en enorm forskel og har betydning for, i hvor høj grad man som ældre kan gøre sig uafhængig af hjælpemidler. (teksten fortsætter under billedet)

Frygten sniger sig ind

Det er selvsagt, at dårligt syn, svækkede ben, nervebetændelse og andre større eller mindre skavanker, som hører alderdommen til, kan være medvirkende til fald. Men for at nedbringe antallet af fald blandt ældre, skal man også søge årsagerne helt andre steder. Overraskende nok er selve frygten for at falde ofte en af de største årsager til fald – især ved gentagne fald blandt ældre.

Døde tre måneder efter fald

Hanne Skov forklarer dette med, at den ældre, der før var frisk og rask, efter det første fald undgår at bevæge sig ud af frygt for et nyt fald. Dette medfører, at kroppen, balanceevnen og musklerne ikke bliver vedligeholdt og risikoen for et nyt fald øges drastisk. Efter et par fald vil den ældre ikke komme så meget ud og begynde at isolere sig med yderligere svækkelse ensomhed, frygt og nedtrykthed til følge. Frygten for at falde skal derfor tages meget alvorligt, og den landsdækkende organisation ”Sund by” kommer med et eksempel på hvor galt det kan gå og hvor stor indflydelse frygten kan have:

Karen Nielsen, 85 år, bor i eget landhus i en mindre provinsby. Hun er aktiv og klarer alle hverdagens opgaver uden hjælp fra andre. Fru Nielsen har ikke oplevet fald, men er klar over hvor risikabelt det er at falde, når man er ældre, så hun er opmærksom på at undgå løse tæpper, glatte sko m.v.

En dag sker uheldet alligevel. Fru Nielsen falder på fortovet, fordi en flise ligger skævt. Resultatet er et brækket håndled, som bliver behandlet på sygehuset. Herefter tør fru Nielsen ikke mere gå ud og købe ind selv. Hvor hun før var opmærksom, er hun nu decideret bange for at falde. I hjemmet bevæger hun sig med stor usikkerhed.

Efter et par måneder, og lige som håndleddet er vokset sammen, snubler fru Nielsen over et stoleben. Resultatet er et brækket lårben, som betyder, at hun ikke længere kan gå omkring. Fru Nielsen, der for blot to måneder siden var en rask og selvhjulpen dame, er nu ganske immobil og modtager hjemmepleje 8 gange i døgnet, idet hun skal have hjælp til alt. Og selv om hun følger fysioterapeutens siddende ben-øvelser, går det kun langsomt fremad.

Efter yderligere en måned fikseret i en lænestol må fru Nielsen indlægges med blodige opkastninger og mavesår, som følge af den langvarige inaktivitet. Der tilstøder komplikationer til operationen, og fru Nielsen dør af følgevirkninger efter det, der startede som et brækket håndled pga. en skæv fortovsflise.(kilde: Sund by)

Rødvin og skæve fliser

Alt tyder altså på, at frygten for fald bland ældre skal tages meget alvorligt, så den ældre ikke kommer i en negativ spiral. Sundhedsstyrelsen opridser også frygt for fald som en af de væsentligste faktorer ved gentagne fald blandt ældre. Men fald er ofte et samspil mellem flere faktorer, som alle bør udredes. Blandt andre faktorer hører også alkohol. Ifølge Hanne Skov drikker borgere på Frederiksberg mere end landsgennemsnittet, og hun fortæller om en dame i 80’erne, som har haft en del fald af uforklarlige årsager. Kun ved et tilfælde fandt hjemmehjælpen ud af, at den ældre dame drak mellem 7 og 8 liter rødvin om ugen – og det var en medvirkende faktor ved hendes gentagne fald.

LÆS OGSÅ: Så gammel skal du være før du må gå på pension

Andre årsager til fald er medicin, fliser, der er lagt skævt, forkert fodtøj, hjemmets indretning (herunder ledninger og tæpper, der glider). Derfor er faldudredning ikke blot den enkeltes ansvar – kommunen har også et stort ansvar for at sørge for, at fliserne er lagt ordentligt, at udendørsarealerne er ældrevenlige, og at der er taget hensyn til svagtseende.

Fald kan forudsiges længe før de sker

Ifølge Hanne Skov, kan man forebygge mange fald, da man tit kan se, at et fald er nært forestående. Det kan for eksempel være pludseligt opstået madlede, ændrede indkøbsvaner, dårlig rengøring og hjælp til ting, som den ældre før kunne klare selv. Derfor kan man ofte gribe ind og komme faldet i forkøbet ved at tilbyde den ældre en udredning

Hvad kan du selv gøre for at undgå fald

I modsætning til før, hvor fald blev betragtet som en naturlig del af det, at blive gammel, har man i dag en hel anden tilgang til fald. Derfor gælder det først og fremmest om at være åben om problemet, da mange ældre enten ”skjuler” deres fald, eller ikke snakker om det, fordi de ikke ved, hvor nemt der kan gøres noget for at reducere antallet af fald.

Hvis du kender en, der er i risikozonen for at falde – eller du måske selv er – skal du ikke tøve med at henvende dig til din læge, for ifølge Hanne Skov er der en masse, der kan gøres for at forhindre fald – og tænk, at man blot ved at træne sine benmuskler med elastik, kan få den samme styrke i benene, som man havde for 15 – 20 år siden!