Dit sikkerhedsudstyr
Nr. 1

Indendørs og ude

Når man arbejder alene, kan der ske mange uforudsete ting. Her er hurtig indsats fra kollegaer afgørende. Derfor kan du med vores alarm straks være i kontakt med én eller flere kollegaer, som vil kunne komme dig til undsætning. Alarmen indstilles nemt hvem den skal gå til, og det er enkelt at ændre modtagerne.
Her vil modtageren altid kunne se, hvor alarmafsenderen befinder sig, tale med vedkommende og komme til undsætning.

100% sikkerhed

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon for tovejskommunikation
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder (valgfrit)

Få mere info nu

og produktionsområder

Alarmen er også særlig beregnet til personer, der arbejder på produktionsområder eller i landbrug, hvor risikoen for tilskadekomst kan være høj. Her kan du med alarmen være i kontakt med nærmeste kollega, leder eller vagtcentral – afhængigt af hvilke indstillinger du ønsker. Også her er vi naturligvis behjælpelige med opsætning af alarmen, således at I altid har en alarm der virker efter jeres ønske.

Lager, landbrug

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon for tovejskommunikation
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder (valgfrit)

Få mere info nu

Risikoen for trusler eller endda fysisk vold stiger når man står alene i butik, eller hvis udfaldet af mødet med en borger ikke er som forventet. Derfor har vi diskrete stationære eller bærbare alarmer, som butiksansatte, ansatte på jobcentre, rådhusbetjente eller parkeringsvagter kan have på sig. Ved aktivering optager alarmen også lyd, så man altid har dokumentation for hændelsesforløbet.

Sikkerhed til butik,
jobcentre og rådhuse

✔️Sikkerhed til ansatte i butik der evt. står alene
✔️Sikkerhed til rådhuse og jobcentre
✔️Sikkerhed til vagter og parkeringsmedarbejdere

Få mere info nu

Trods stor erfaring i at nedtrappe konfliktsituationer kan der på grund af personalemangel eller sygdom ikke være nok medarbejdere på vagt. Dette fører ofte til utrygge situationer, hvor en sikkerhedsalarm er god at have – hvis man hurtig skal kunne tilkalde assistance fra en kollega eller vagtcentral. Dette gælder også hvis man har vikarer, eller nyansatte, der kan være utrygge ved borgerne. Med vores alarm betaler I derfor samme lave pris, uanset om I bruger alarmen meget eller lidt

Sikkerhed for personale
på botilbud og institutioner

✔️Lydløs alarmering, så situationen ikke optrappes
✔️Kan tages med ud hvis man fx skal på tur
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Også mulighed for vagtcentral
✔️Alarmen kan bæres diskret

Få mere info nu

vdfdfdfdsfdsfdsf

vdfdfdfdsfdsfdsf

© Copyright - CEKURA A/S | Amagerbrogade 41, 1 | København S | Tlf: 32 31 60 50 | E-mail: mail@cekura.dk | CVR: 34046352 |