Privatpolitik

 

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til CEKURA. Virksomheder der anvender kontaktperson i forhold til CEKURA, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside: www.cekura.dk.

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

CEKURA A/S
Amagerbrogade 41, 1.
2300 København S
CVR: 34046352

Tlf.: 32 31 60 50
E-mail:
mail@cekura.dk

 1. Kategorier af personoplysninger

I CEKURA indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
• navn,
• fødselsdagsdato,
• adresse,

 • e-mail,
  • telefonnummer,
  • betalingsoplysninger,
  • leveringspunkt,
  • kundenummer og
  • fuldmagtsforhold.

  Derudover behandler vi:
  • oplysninger om dine bestillinger af varer og service forbrugs- og leveringsoplysninger.
  • optagelse af telefonsamtaler samt korrespondance med kundeservice og/ eller andre medarbejdere.
  • oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (for eksempel browsere, operativsystem og hvilket indhold, som du ser mv.)
  • CVR-nummer og virksomhedsnavn.

  Udover identifikationsoplysninger behandler vi i CEKURA følsomme personoplysninger om dig. Det drejer sig om: CPR-nummer.

 • CPR-nummer,
  • helbredsmæssige oplysninger,
  • oplysninger om familieforhold og
  • væsentlige sociale problemer.

Vi behandler udelukkende følsomme personoplysninger om dig, som du selv giver os.

Vi må alene behandle persondata, såfremt vi er berettiget til det og det er vi, når du giver os dit samtykke til det.

Al kommunikation, der indeholder fortrolige og personfølsomme oplysninger sendt via e-mail, skal være krypteret. Dette er for at sikre, at de fortrolige oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab, eller misbruges.

En krypteret e-mail sendt fra vores mail@cekura.dk giver modtageren mulighed for at besvare krypteret, hvor også eventuelle vedhæftninger bliver krypteret. Dette uden at modtageren skal installere software, registrere sig, eller logge ind på nogen service.

Kontakt os, hvis du vil sende dine personlige oplysninger krypteret via e-mail.

Vi gør vores bedste for at sikre et højt sikkerhedsniveau ved behandling af dine personoplysninger, såvel i organisationen som i systemerne.

 1. Personoplysninger om andre parter, som du afgiver

Vi kan bede dig om at afgive personoplysninger om dine kontaktpersoner.  Hvis du afgiver personoplysninger om andre, skal du være sikker på, at de er indforståede med det, og at du har lov til at give den slags oplysninger til os. Du skal derfor henvise dem til denne Privatlivspolitik, når du giver os deres oplysninger.

 1. Vi bruger personoplysninger til følgende formål og med de nævnte behandlingsgrundlag.
Formål

 

1. Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold 
Hvis du ønsker at blive kunde hos CEKURA, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:

1. indgå en aftale om levering af udstyr og service og
2. sikre entydig identifikation af dig.

Når du er kunde hos os på en løbende aftale, behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:
• sikre, at der leveres den aftalte service.
• modtage betaling for vores ydelse(r).
• identificere dig, når du kontakter os.
• holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
• opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.

Når du køber produkter af os via bestilling på  www.cekura.dk, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne levere produkter til dig og for at informere dig om vores tilbud samt til opfyldelse af øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen.

Eksempler

 

 

Eksempel:
Du er en potentiel kunde

Hvis du kontakter os for at tale om en ny aftale og beder os om at sende dig en kontrakt, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger.

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:
Du er kunde hos os

Vi modtager oplysninger om dit forbrug for at afregner over for dig og registrerer, at du betaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempel:
Levering af produkter og service 

Vi behandler dine personoplysninger, når du for eksempel tilmelder dig som – eller er – kunde hos os for at sikre, at der leveres de korrekte produkter, service og afregninger. Dine oplysninger er derfor nødvendige for at opfylde aftalen.

Behandlingsgrundlag

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vores legitime interesser er at:
• sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig.
• kunne markedsføre vores produkter.
• sikre overholdelse af gældende lovgivning.

2. Markedsføring, analyser og segmentering
Vi bruger dine personoplysninger til at kontakte dig elektronisk, eller telefonisk vedrørende markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig vores konkurrencer blandt andet via CEKURA.dk eller sociale medier. Du kan altid framelde dig den elektroniske og/ eller telefoniske markedsføring.

Vi kan også benytte dine oplysninger til brug for markedsføring
med almindelig post, til målrettet annoncering på både www.cekura.dk samt til brug for segmentering og analyser af vores kunder.

Eksempel:
Vi sender dig reklame eller et godt tilbud

Du har afgivet dit samtykke til, at vi sender dig markedsføringsmateriale
pr. mail i forbindelse med en konkurrence, vi har afholdt.

Vi sender dig et godt tilbud på produkter og abonnementer og anvender i den forbindelse dine personoplysninger.

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra a, litra b og
litra f.

Vores legitime interesser er at:
• kunne udvikle og markedsføre
vores produkter.
• afsætte vores produkter.
• foretage kundetilfredshedsanalyser.
• forbedre produkter og services.
• uddanne medarbejdere.
• identificere og fejludbedre
interne processer for eksempel
fejl i regninger.

3. Administration og forbedring af vores digitale tjenester
Vi registrerer antal besøg på www.cekura.dk, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.

Vi optager også løbende telefonsamtaler til dokumentation og uddannelse af medarbejdere.

Eksempel:
Du bruger vores digitale tjenester

Når du bruger vores digitale tjenester (for eksempel bruger CEKURA.dk, opretter en profil, tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller deltager i en konkurrence, så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi dine oplysninger til at markedsføre vores produkter over for dig. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen.

 

 

 

 

Eksempel:
Du har været i kontakt med vores kundeservice

Du har haft ringet til vores kundeservice med spørgsmål til din regning.

Databeskyttelsesforordningens
artikel 6, stk. 1, litra f.

Vores legitime interesser er at:
• afsætte vores produkter.
• forbedre kundeoplevelsen.
• udvikle og forbedre vores digitale
tjenester og kundeservice.
• uddanne vores medarbejdere.
• dokumentere herunder aftaleforhold.

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen.

 1. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine personoplysninger til andre, medmindre dette er på forhånd aftalt med dig. Det kan være dine familiemedlemmer, praktiserende læger, eller ansatte i de offentlige myndigheder. På den måde ved du præcis, hvordan dine oplysninger bliver brugt.

 1. 6. Overførsler til lande uden for EU

De personoplysninger, som vi indsamler fra dig, aldrig bliver overført til lande uden for EU.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i op til 2 måneder, efter du er stoppet som kunde eller har været i dialog med os omkring vores produkter, tjenester og services. Og vi tilstræber os på at slette dine personoplysninger uden ugrundet ophold, såfremt du anmoder os om det. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere, eller længere tid. Det gælder:

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring)
• vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Oplysninger om informationer om markedsføringsmateriale
• vi opbevarer personoplysningerne i op til 1 år efter registrering.

Optagede telefonsamtaler
• vi opbevarer personoplysningerne mens du er kunder hos os, op til 2 måneder efter opsigelsen af abonnement og uden ugrundet ophold, såfremt du anmoder os om det.

Konkurrencedeltagelser
• vi opbevarer personoplysningerne op til 1 år efter konkurrencens udløb.

Hvis det skønnes nødvendigt, kan vi efter en konkret vurdering gemme oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det gælder, hvis der opstår tvist med kunder, til dokumentation over for offentlige instanser eller andre og i lignende situationer.

 1. Pligtmæssig information

Vi har under punkt 2 angivet, hvilke oplysninger vi indsamler om dig. For at blive kunde hos CEKURA er det obligatorisk, at vi har dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse samt telefonnummer. Hvis du ikke giver os de oplysninger, har vi ikke mulighed for at etablere et kundeforhold.

 1. Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
• du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• når behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
• du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Hvis du gør brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke, er det ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet kan du klage til vores kundeservicechef:

CEKURA A/S
Amagerbrogade 41, 1.
2300 København S

Tlf: 32 31 60 50
E-mail: mail@cekura.dk

Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

 1. Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på CEKURA.dk eller mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.