Personsikring

Prøv vores alarm

Når du trykker på alarmen, er den straks igennem til en valgfri modtager. Man kan tale sammen i alarmen og se hinandens lokation. Vores nærværende supportteam sørger for at jeres alarmer tilpasses netop jeres behov.

Alt er inkluderet
i prisen

Ingen skjulte
omkostninger

Leveres helt
klar til brug

✔️Lever op til myndighedernes krav på området
✔️Individuel opsætning – bestem selv modtagere
✔️Indbygget højttaler og mikrofon for to-vejs tale
✔️GPS og faldfunktioner medfølger. (Valgfrit)
✔️Yderst driftssikker og robust (IP65 standard)

Populær hos medarbejdere indenfor industri og vagt,
på institutioner, og mange flere

Prøv uforpligtende i 14 dage

Indendørs sikkerhed

Få mere info

Vores indendørs alarmløsninger kan både tilpasses store og små lokationer, således at omkostningerne holdes nede uden at gå på kompromis med kvalitet og funktioner. Vores nærværende og teknisk dygtige supportteam sørger for at jeres løsning opsættes efter jeres behov og vi vil altid hjælpe jer ved spørgsmål eller ønsker til ændringer i løsningen.

Stationære og
bærbare alarmer

Bevægelses-
sensorer

✔️Personale- og bygningssikring i samme løsning
✔️Mulighed for at se hvor alarmen er aktiveret
✔️Ingen opladning nødvendig, virker altid
✔️Tekniske ændringer kan gøres på afstand
✔️Bredt udvalg af alarmprodukter til løsningen

Populær på indendørsområder, såsom
rådhuse, jobcentre, institutioner med flere

Røgalarmer
og bygningssikring

Få mere info

Hele 95% af vores kunder vælger at tilkoble vores døgnbemandede vagtcentral som enten forvagt eller bagvagt for at sikre korrekt og rettidig besvarelse og håndtering af alarmer. Endnu flere kunder vælger at lade vores vagtcentral håndtere den tekniske overvågning af løsninger. På denne måde sikres drift døgnet rundt og fejl håndteres straks.

Se flere referencer her

(Alarmprodukter som ikke er leveret af os kan også tilkobles vores vagtcentral, kontakt os for at høre nærmere)

Vagtcentral

Fra kun kr. 49,-/md

✔️Forvagtservice – vi besvarer jeres alarmer
✔️Bagvagtservice – vi besvarer når I ikke selv har tid
✔️Teknisk overvågning – vi sikrer jeres alarmløsning

Døgnbemandet vagtcentral
med teknisk, professionelt og erfarent personale

Dit sikkerhedsudstyr
Nr. 1

Indendørs og ude

Når man arbejder alene, kan der ske mange uforudsete ting. Her er hurtig indsats fra kollegaer afgørende. Derfor kan du med vores alarm straks være i kontakt med én eller flere kollegaer, som vil kunne komme dig til undsætning. Alarmen indstilles nemt hvem den skal gå til, og det er enkelt at ændre modtagerne.
Her vil modtageren altid kunne se, hvor alarmafsenderen befinder sig, tale med vedkommende og komme til undsætning.

100% sikkerhed

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon for tovejskommunikation
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder (valgfrit)

Få mere info nu

og produktionsområder

Alarmen er også særlig beregnet til personer, der arbejder på produktionsområder eller i landbrug, hvor risikoen for tilskadekomst kan være høj. Her kan du med alarmen være i kontakt med nærmeste kollega, leder eller vagtcentral – afhængigt af hvilke indstillinger du ønsker. Også her er vi naturligvis behjælpelige med opsætning af alarmen, således at I altid har en alarm der virker efter jeres ønske.

Lager, landbrug

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon for tovejskommunikation
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder (valgfrit)

Få mere info nu

Risikoen for trusler eller endda fysisk vold stiger når man står alene i butik, eller hvis udfaldet af mødet med en borger ikke er som forventet. Derfor har vi diskrete stationære eller bærbare alarmer, som butiksansatte, ansatte på jobcentre, rådhusbetjente eller parkeringsvagter kan have på sig. Ved aktivering optager alarmen også lyd, så man altid har dokumentation for hændelsesforløbet.

Sikkerhed til butik,
jobcentre og rådhuse

✔️Sikkerhed til ansatte i butik der evt. står alene
✔️Sikkerhed til rådhuse og jobcentre
✔️Sikkerhed til vagter og parkeringsmedarbejdere

Få mere info nu

Trods stor erfaring i at nedtrappe konfliktsituationer kan der på grund af personalemangel eller sygdom ikke være nok medarbejdere på vagt. Dette fører ofte til utrygge situationer, hvor en sikkerhedsalarm er god at have – hvis man hurtig skal kunne tilkalde assistance fra en kollega eller vagtcentral. Dette gælder også hvis man har vikarer, eller nyansatte, der kan være utrygge ved borgerne. Med vores alarm betaler I derfor samme lave pris, uanset om I bruger alarmen meget eller lidt

Sikkerhed for personale
på botilbud og institutioner

✔️Lydløs alarmering, så situationen ikke optrappes
✔️Kan tages med ud hvis man fx skal på tur
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Også mulighed for vagtcentral
✔️Alarmen kan bæres diskret

Få mere info nu

Når du trykker på alarmen, er den straks igennem til en valgfri modtager. Man kan tale sammen i alarmen og se hinandens lokation. Vores supportteam sørger for at jeres alarmer tilpasses jeres behov.

Personsikring

✔️Lever op til myndighedernes krav
✔️Bestem selv alarmmodtagere
✔️Indbygget højttaler og mikrofon
✔️GPS og faldfunktioner medfølger.
✔️Yderst driftssikker og robust

Få mere info nu

Alt inkluderet
i prisen

Ingen skjulte
omkostninger

Leveres helt
klar til brug

Prøv uforpligtende i 14 dage

Populær hos medarbejdere indenfor industri, vagt,
på institutioner, og mange flere.

Få mere info nu

Tilpasses både store og små lokationer. Vores nærværende og dygtige supportteam sørger for at løsningen opsættes efter jeres behov. Vi vil altid hjælpe jer ved spørgsmål eller ønsker til ændringer.

Indendørs sikkerhed

✔️Se hvor alarmen er aktiveret
✔️Skal ikke oplades, virker altid
✔️Indstillinger ændres på afstand
✔️Bredt udvalg af alarmprodukter

Stationære og
bærbare alarmer

Bevægelses-
sensorer

Røgalarmer
og bygningssikring

Populær på indendørsområder, såsom
rådhuse, jobcentre, institutioner med flere

Hele 95% af vores kunder vælger at tilkoble vores vagtcentral for at sikre rettidig besvarelse og håndtering af alarmer. Flere vælger at lade os håndtere den tekniske overvågning af løsninger. På denne måde sikres driften 24/7

Vagtcentral

✔️Vi kan besvarer alle jeres alarmer
✔️Vi besvarer når I ikke selv har tid
✔️Teknisk overvågning: vi sikrer driften

Få mere info nu

Døgnbemandet vagtcentral
med professionelt og erfarent personale

(Alarmprodukter som ikke er leveret af os kan også tilkobles vores vagtcentral, kontakt os for at høre nærmere)

Se flere referencer her

Dit sikkerhedsudstyr
Nr. 1

Indendørs og ude

Hurtig indsats fra kollegaer er ofte afgørende hvis en arbejdsulykkes skal standes i tide. Derfor kan du med vores alarm straks være i kontakt med én eller flere kollegaer. Her vil modtageren altid kunne se, hvor alarmafsenderen befinder sig, tale med vedkommende og komme til undsætning.

100% sikkerhed

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon i alarmen
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder

Få mere info nu

Alarmen er også særlig beregnet til personer, der arbejder på produktionsområder eller i landbrug, hvor der er risiko for ulykker. Her kan du med alarmen være i kontakt med kollega, leder eller vagtcentral – afhængigt af hvilke indstillinger du ønsker. Vi er naturligvis altid behjælpelige med opsætning af alarmen, således at alarmen virker efter jeres ønske.

Sikkerhed til lager, landbrug og produktionsområder

✔️Både indendørs og udendørs brug
✔️Højttaler og mikrofon i alarmen
✔️Robust og vand/støv-afvisende (Ip65)
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Automatisk alarm hvis kollega falder

Få mere info nu

Risikoen for trusler eller endda fysisk vold stiger når man står alene i butik, eller hvis udfaldet af mødet med en borger ikke er som forventet. Derfor har vi diskrete stationære eller bærbare alarmer, som butiksansatte, ansatte på jobcentre, rådhusbetjente eller parkeringsvagter kan have på sig. Ved aktivering optager alarmen også lyd, så man altid har dokumentation for hændelsesforløbet.

Sikkerhed til butik,
jobcentre og rådhuse

✔️Sikkerhed til ansatte i butik der evt. står alene
✔️Sikkerhed til rådhuse og jobcentre
✔️Sikkerhed til vagter og parkeringsmedarbejdere

Få mere info nu

Selvom personalet på botilbud og døgninstitutioner har en enorm erfaring i at håndtere konflikter, kan der stadig opstå situationer, hvor en sikkerhedsalarm er god at have hvis man får brug for hurtig at tilkalde assistance fra en kollega eller vagtcentral.
Vores alarmer er små og diskrete således at alarmen ikke er i fokus når man interagerer med borgeren. Derudover kan man kalde op diskret og lydløst, så en situation ikke optrappes.

Sikkerhed til personale
på botilbud og institutioner

✔️Lydløs alarmering, så situationen ikke optrappes
✔️Kan tages med ud hvis man fx skal på tur
✔️Præcis udendørs positionering via GPS
✔️Også mulighed for vagtcentral
✔️Alarmen kan bæres diskret

Få mere info nu

Priser

Kontakt os for mere information

Fleksible løsninger som vi tilpasser din dagligdag og dine behov

Hurtig levering på få hverdage afhængig af alarmløsning

Et stort udvalg af kvalitets-sikkerhedsalarmer til brug både inde og ude

Løsninger, som lever op til Arbejdstilsynets anbefalinger på området

Kontakt os for mere info eller for en uforpligtende testperiode.

Med venlig hilsen
CEKURA A/S

Disse bruger os blandt andet til at øge personalets sikkerhed samt sikre områder og bygninger

Disse bruger os blandt andet til at øge personalets sikkerhed samt sikre områder og bygninger

 
 
 
 
 
© Copyright - CEKURA A/S | Amagerbrogade 41, 1 | København S | Tlf: 32 31 60 50 | E-mail: mail@cekura.dk | CVR: 34046352 |