Kort om løsningen

Med os giver I tryghed til jeres medarbejdere uanset hvor de er, ved at medarbejderen med et tryk kan dele sin position og tilkalde hjælp.

Med samme system kan I også tilvælge effektiv alarmering ved røgudvikling, vandlæk, brand og uautoriseret åbning af døre. Det betyder at I kun behøver et system, som endda også er meget nemt og fleksibelt at sætte op og ændre i opsætningen.

Alle alarmer er naturligvis trådløse og I bestemmer selv hvilke og hvor mange alarmer, der er behov for. For eksempel kan I nøjes med personsikring eller tilkoble en brandsikringsløsning – alt efter behov.

Det betyder at I altid har høj fleksibilitet over hvilke og hvor mange alarmer der er brug for, således at I også kun betaler for det, der er behov for.

Der går kun få sekunder fra en alarm er aktiveret til alarmmodtager er blevet notificeret, hvad enten det er jer selv eller vores døgnbemandede vagtcentral, som modtager besked om alarmen.

1
4
5
6
1

Alarm ved røg eller brand

tidlig opsporing af røg- og brandudvikling samt effektiv alarm til ønskede modtagere med info om hændelse og placering, således at skaden kan stoppes i tide

2

Sikring mod vandskader

sensoren registrerer vand på gulvet og sender en alarm til de modtagere, som I vælger

3

Faldsensor

som ekstra sikkerhed kan fås en alarmsender, der aktiveres ved fald

4

Personsikring

mange typer af små, bærbare samt fastmonterede alarmer så den enkelte medarbejder altid kan være tryg overalt på området – ligeledes med tovejs-tale

5

Fuld kontrol med indgangspartier og vinduer

nem opsætning af alarmer som notificerer når et indgangsparti eller vindue åbnes. Dette sikrer notifikation ved uønsket indtrængen med information om hændelse og lokation

6

Over 100 alarmer og sensorer kan tilkobles

kaldeboksen sørger for at alarmer fra jeres sensorer og alarmsendere bliver formidlet korrekt, enten til jeres telefoner eller til vagtcentralen.