Psykisk sårbare i eget hjem

angst

Gode resultater med tryghed til psykisk sårbare

CEKURA indgik et testforløb med CoLab Recovery & Rehab for at få afdækket sine kompetencer i forhold til psykisk sårbare personer, og for at kunne yde mere målrettet tryghed til denne gruppe af borgere. Formålet var at øge testpersonernes følelse af tryghed i hverdagen. Testrapporten fra CoLab Recovery & Rehab konkluderede, at testpersonerne havde en overordnet positiv oplevelse af CEKURAs Tryghedskald til psykisk sårbare.

Resultater

  • Øget følelse af tryghed blandt testpersonerne

  • Bedre struktur i dagligdagen

  • Regelmæssig madindtag – færre perioder hvor borgeren glemmer at spise

  • Tryghed ved at CEKURA kalder borgeren op ig hører hvordan det går