Chat with us, powered by LiveChat

Psykisk sårbare i eget hjem

angst

Gode resultater med tryghed til psykisk sårbare

CEKURA indgik et testforløb med CoLab Recovery & Rehab for at få afdækket sine kompetencer i forhold til psykisk sårbare personer, og for at kunne yde mere målrettet tryghed til denne gruppe af borgere. Formålet var at øge testpersonernes følelse af tryghed i hverdagen. Testrapporten fra CoLab Recovery & Rehab konkluderede, at testpersonerne havde en overordnet positiv oplevelse af CEKURAs Tryghedskald til psykisk sårbare.

Resultater

  • Øget følelse af tryghed blandt testpersonerne

  • Bedre struktur i dagligdagen

  • Regelmæssig madindtag – færre perioder hvor borgeren glemmer at spise

  • Tryghed ved at CEKURA kalder borgeren op ig hører hvordan det går

Færre psykisk sårbare på botilbud

Kan vi få flere psykisk sårbare til at trives i eget hjem?

CEKURA har indgået et projektsamarbejde med Svendborg Kommune hvor der skal udvikles metoder til at give borgeren bedre forudsætninger for at klare sig i eget hjem frem for at være på et botilbud. En botilbudsplads på et socialpsykiatrisk botilbud gennemsnitlig 750.000 kroner om året og der er derfor meget at spare hvis borgeren kan trives i eget hjem.

Konklusioner fra projektet

  • Reducering af indlæggelser på psykiatrisk afdeling

  • Nedsættelse af støtteniveau

  • Reducering af misbrug

  • Forbedring af døgnrytmen

  • Et mere selvstændigt liv

Læs hele rapporten her

© Copyright - CEKURA A/S | Amagerbrogade 41, 1 | 2300 København S | Tlf: 32 31 60 50 | E-mail: mail@cekura.dk | CVR: 34046352