Vores sikkerhedsalarm benyttes af personale på botilbud og døgninstitutioner og vi kender derfor vigtigheden af at alarmen både skal være hurtig og effektiv men samtidig også diskret og lille, således at alarmen ikke ødelægger tilliden mellem personalet og borgeren.

Vi kender ligeledes til arbejdsgangene på døgninstitutioner, og gør derfor meget ud af at tilpasse alarmen så den bedst muligt passer ind i jeres arbejdsgange.