Erhverv 

Zonesystem

Lokalisering af hændelse på store arealer