Her kommer seniorer oftest til skade

Her kommer seniorer oftest til skade

Da mange af CEKURAs nødkaldsbrugere er 65+, har vi kigget på årsagerne til ulykker hos ældre

Når man ældes, sker der en række forandringer i kroppen. Det medfører, at man skal gribe hverdagen anderledes an. For eksempel får man med alderen en ringere reaktionsevne, hvilket gør at man i trafikken ikke reagerer lige så hurtigt som før. Til gengæld er ældre mere erfarne i trafikken, og det kompenserer for den nedsatte reaktionsevne. Faktisk viser en undersøgelse foretaget af Havarikommissionen, at ældre bilister ikke er mere farlige i trafikken end andre grupper af billister.

(teksten fortsætter under billedet)

Cekura nødkald

 

Én type ulykker skiller sig dog kraftigt ud i statistikken og er meget karakteristiske for den ældre del af befolkningen. Det drejer sig om fald. Der er også en klar sammenhæng mellem fald og hoftebrud hos ældre. I 95 % af tilfældene skyldes hoftebrud hos ældre, at de er faldet. Ca. 40 % af hoftebrud skyldes forgæves forsøg på selvstændigt at komme op efter et fald.

LÆS MERE: Døde tre måneder efter fald

Følgende billede viser en oversigt over grunden til skadestuekontakter efter hjemmeulykker. Som man kan se, er hofteskader en væsentlig grundt.

Cekura skaldestuekontakt statistik

(Oversigt over skadestuekontakter efter hjemmeulykker)

 

Hoften bliver altså det svage punkt hos ældre, og især kvinder er overrepræsenteret når det kommer til fald og hoftebrud, som man kan se i følgende graf, der viser sammenhængen mellem alder og risiko for hoftebrud fordelt på køn.

statistik over brud på hofter

(Oversigt over hoftebrud i Danmark fordelt på køn og alder)

Hvorfor falder man

En af de væsentligste årsager til fald blandt ældre er ifølge sundhedsstyrelsen selve frygten for at falde. Det kan være, at man som ældre har prøvet at falde en enkelt gang, og derfor frygter at falde igen. Frygten gør at man ikke tør at bevæge sig ud så meget som før, og denne inaktivitet fører til svækkelse af benmuskulaturen, en svækkelse af balanceevnen og en forringelse af den ældres motorik. Alt dette gør, at den ældre bliver mere usikker på benene og på længere sigt får større risiko for at falde.

 

Fald kan forebygges

I Frederiksberg Kommune har man målrettet arbejdet med at mindske antallet af fald hos ældre, og det er lykkedes at nedsætte antallet af fald med mere end 10 %. Man har blandt andet fulgt op på personer, som er i risikozonen for fald og med målrettet indsats gået ind og forebygget.

Hvad skal du gøre for at undgå fald

Erfaringerne fra Frederiksberg kommune viser, at man med relativt simple tiltag kan forebygge fald – og dermed hoftebrud hos ældre.

For at nedsætte risikoen for fald er det vigtigt at holde kroppen i gang – også selv om man er nervøs for at falde. Det er blevet påvist, at blot en uges sengeleje for eksempel i forbindelse med en sygdom reducerer muskelstyrken i benene med helt op til 25 %. Muskelstyrken reduceres også, hvis man er inaktiv af frygt for at falde.  Det gode er, at man også har fundet ud af, at ældre kan få op til 15 år ”yngre” muskler ved regelmæssig gymnastik, der styrker musklerne. Det er nemlig blevet påvist, at stærkere muskler og et bedre balanceapparat er med til at forhindre fald blandt ældre.

Styrketræning er mest effektiv

Fordelen ved styrketræning er, at den kun skal udføres i nogle minutter med henholdsvis ben, overkrop og armmuskler for at have en effekt, dvs. at to til tre gange pr. uge i ca. 10 min pr. gang giver en stor effekt. Selv ældre på 80 – 90 år kan ifølge sundhedsstyrelsen opnå en mærkbar forbedring af muskelkraft og muskelfunktion gennem styrketræning.

Vores råd er derfor, at du – hvis du ikke allerede er i gang – begynder på nogle lette øvelser med henblik på at styrke musklerne – først og fremmest i underkroppen. Du kan for eksempel rådføre dig med din praktiserende læge, som vil kunne give dig en række øvelser, som vil passe til dig og dine behov.

LÆS MERE: Her er din nye pensionsalder

Fakta om fald og hoftebrud

  • 1.350 ældre over 65 år dør i Danmark på grund af følger efter fald
  • 10.000 ældre får hoftebrud, hvoraf ca. 95 % sker i forbindelse med et fald
  • 13.000 ældre over 65 år indlægges efter et fald
  • 45.000 ældre over 65 år kommer på skadestuen på grund af fald
  • Hver tredje ældre over 65 år og hver anden over 80 år falder én gang om året
  • Et hoftebrud opgjort til at koste 202.000 kr.

Cekuras tilbud på nødkald