Vagtcentral – 24/7 støtte til personalet

Har din Kommune brug for assistance i forbindelse med nødkald tilbyder CEKURA forskellige muligheder for vagtordning. Med CEKURA som samarbejdspartner er du derfor sikker på at få løsninger som er testede og evaluerede og som lever op til borgerens behov for tryghed og sikkerhed.

Til alle løsningerne hører en vagtcentral, som både kan fungere som forvagt og bagvagt for kommunens personale. I modsætning til en almindelig vagtcentral er CEKURAs vagtcentral specialiseret i, og har mange års erfaringer med at supportere personalet på plejeområdet. Dermed lettes kommunikationen mellem kommunens personale og CEKURAs vagtcentral.

CEKURAs vagtcentral har

 • Aldrig ventetid på indgående nødkald
 • Åbent døgnet rundt – året rundt
 • Professionelle medarbejdere, der jævntligt er til kurser i alarmhåndtering
 • Svartid på mindre end 30 sekunder.
 • Alarmovervågning 24 timer i døgnet.
 • Nem og brugervenlige alarmenheder

Hos CEKURA har vores vagtcentral:

 • Stor erfaring i at hjælpe borgere

  CEKRUAs vagtcentral bliver brugt af 7 kommuner og har også en stor erfaring i at hjælpe vores private brugere. Derfor er personalet yderst kompetente i at forstå borgerens situation og yde den rette indsats

 • Åbent døgnet rundt - kun vores vagtcentral

  CEKURAs vagtcentral er klar til at yde jeres medarbejdere professionel hjælp døgnet rundt. Vi stiller ikke opgaven videre til en anden vagtcentral – alle opgaver bliver altid løst af os – hvilket giver både jer og borgeren sikkerhed for samme høje kvalitet

 • Uddannet personale

  Med udgangspunkt i vores empatiske tilgang  samt vores grundige forståelse for personalets dagligdag  sørger vi for en gnidningsløs kommunikation og arbejdsgange mellem jeres personale og os – hvilket er med til yderligere at sikre borgerens tryghed. Vores personale er uddannet inden for sundhed og har erfaring fra plejesektoren, samt jævnlige kurser i alarmhåndtering

CEKURA har løsninger til

Borgere på plejehjem

CEKURA har komplete løsninger, der dækker hele plejehjemmets behov – både hvad angår borgersikring og personalesikring. Til alle løsningerne hører en ubemandet vagtcentral, der nemt kan administreres af plejehjemmets personale, samt CEKURAs 24-timers service.
Læs mere 

Demente

Personalet skal have bedst mulige vilkår til at give den demente borger en værdig behandling. Med dette i tankerne har CEKURA udviklet et nødkaldssystem, der giver personalet et godt overblik og samtidig sørger for størst mulig bevægelsesfrihed for den demente borger – både indendørs og udendørs.
Læs mere

Psykisk sårbare på botilbud

CEKURA har en stor erfaring med at yde støtte til psykisk sårbare borgere. I øjeblikket er CEKURA i gang med at implementere en innovativ nødkaldsløsning på botilbud i Svendborg i regi af et projekt. Løsningen skal give borgere bedre forudsætninger for at trives i eget hjem frem for et botilbud samt give kommunen mulighed for at frigive varme hænder i socialpsykiatrien.
Læs mere

Personaletryghed

På nogle institutioner kan personalet være udsat og være i risikozonen for overfald. Derfor leverer CEKURA nødkaldsløsninger, der ved tryk på alarmen øjeblikkeligt alarmerer den valgte enhed eller de valgte medarbejdere, således at tiden fra en hændelse til alarmen modtages er under to sekunder.
Læs mere

Intet projekt er for stort eller småt for os. Kontakt os for at diskutere dine unikke behov.