Flemming har sørget for hurtig hjælp til sig selv og sine to hunde

flemming med hans to hunde

Ældrerådsmedlem i Aarhus Flemming med hans to hunde

Hvem skal tage sig af mine to hunde, hvis jeg bliver kørt akut på hospitalet?

Netop dette spørgsmål har givet anledning til et samarbejde mellem Dyreværnet og CEKURA. Formålet med samarbejdet er at forhindre mistrivsel hos kæledyr, mens ejeren er indlagt.

Spørgsmålet kom fra Flemming Westergaard, der er valgt ind i Ældrerådet i Aarhus kommune. Han kæmper hver dag for, at flere ældre skal have adgang til nødkald, så de hurtigt kan få hjælp, hvis der sker dem noget akut. Flemming har to hunde, og han var ikke kun bekymret for sig selv, men også for, hvad der skulle ske med dem, hvis han nu blev indlagt og midlertidigt ville være ude af stand til at passe dem. For hvert år er der flere kæledyr, der er i risikozonen for at blive efterladt i sådanne situationer. Det sker, fordi ejeren bliver akut indlagt, uden at der er blevet tænkt på pasningsmuligheder for kæledyret.

Dyrevelfærd er ikke en del af sundhedssystemet

Hvis Flemming eller en anden borger bliver akut syg og skal hentes af ambulancen, vil der ikke være tid til at tage sig af kæledyret. Sundhedssystemet er kun gearet til at redde borgeren, hvilket betyder, at hunden eller katten efterlades alene hjemme. Hvis uheldet sker, når ejeren er ude at gå en tur med sin hund, vil hunden med stor sandsynlighed blive efterladt.

Det var derfor med god grund, at Flemming udtrykte sin bekymring og efterspurgte en handlingsplan for, hvordan man kunne lette borgernes bekymring, hvis uheldet var ude.

Nødkaldsservice med plads til både hund og kat

Grunden til, at Flemming netop henvendte sig til CEKURA er, at han ligesom tusindvis af andre ældre borgere over hele Danmark, er tilknyttet CEKURAs nødkaldsservice. Her kan man med et enkelt tryk på sit nødkald, tilkalde hjælp direkte til sin position – hvad enten der er tale om et ildebefindende, et fald eller overfald ude eller hjemme. Når nødkaldet aktiveres, modtager CEKURA borgerens position og sundhedsoplysninger. Dermed sikres den rigtige hjælp hurtigst muligt.

CEKURA og borgeren har forhåndsvis aftalt, hvad der skal ske i de forskellige situationer, og det var her idéen opstod med at tilføje oplysninger om kæledyret samt lægge en handlingsplan for, hvem der skal tage sig af hunden eller katten, hvis borgeren får det dårligt.

Nu registreres det, hvis borgeren har et kæledyr, og der indgås aftale om, hvem der skal tage sig af det, hvis borgeren kommer på hospitalet eller af helbredsmæssige årsager, ikke vil være i stand til at passe sin firbenede ven.

Heldigvis har langt de fleste en pårørende, en nabo eller et familiemedlem, der med glæde vil påtage sig ansvaret for kæledyret – enten ved selv at passe det eller ved at transportere det til et af Dyreværnets internater, hvor det vil være i gode hænder, indtil ejeren er rask nok til selv at kunne passe kæledyret igen.
Dyreværnet vil i så fald holde CEKURA opdateret på dyrets tilstand – en information, der i de fleste tilfælde er yderst vigtigt for den ældre borger, som i stedet for at bekymre sig om sit kæledyr, kan bruge kræfterne på at komme sig hurtigst muligt.

Et samarbejde til gavn for både kæledyret og ejeren

Samarbejdet mellem Dyreværnet og CEKURA har medført, at der nu ligger en klar plan for, hvad der sker med kæledyret, hvis borgeren indlægges. Borgeren ved således, at takket være Dyreværnet og CEKURA, vil kæledyret være i gode hænder og ikke lide overlast.

Hvis man har et kæledyr i hjemmet, vil der automatisk komme en notifikation om dette til CEKURA og en redningsplan vil blive iværksat således at kæledyret ikke lider overlast.

Har du et kæledyr, og er du interesseret i, at dit kæledyr kommer i trygge omgivelser, hvis der sker dig noget, er du velkommen til at kontakte CEKURA og høre yderligere.