Med vores alarmløsninger bliver det tryggere at have kundekontakt – især på skæve tidspunkter

Står du alene i butik på sene tidspunkter? Serverer du, eller har du anden kundekontakt, hvor du ofte kan være alene?

Med et tryk på vores bærbare alarm deler du din lokation med vagtcentral, kollegaer, eller andre, og du er straks i stemmekontakt med modtageren.

Med alle vores alarmløsninger har I fri mulighed til at bestemme om alarmen skal være lydløs, afgive en høj hyletone, samt hvem, der skal tilkaldes.