74-årig dement borger fundet død

74-årig dement borger fundet død.

Efter at have været forsvundet i to måneder er Kaj Nielsen fundet død i en garage, ca. 1000 meter fra det plejecenter i Horsens, hvor han boede.

Denne hændelse er en ud af mange, hvor en dement borger er faret vildt og ikke er blevet fundet i tide. Hvis man ser på tallene på demensområdet ser det desværre ud til at vi i fremtiden vil opleve lignende hændelser endnu hyppigere.

Demens er en progressiv sygdom, hvor udviklingen kan bremses en smule men ikke standses. Derudover er demens i eksplosiv vækst og man estimerer med at antallet af demente vil vokse fra 90.000 i dag til 160.000 i 2040. I samme periode falder antallet af danskere i den arbejdsdygtige alder. Derfor skal der gøres noget nu og her for at undgår, at lignede sager som den fra Horsens, bliver hverdag i Danmark.

De typiske tegn på demens er følgende

– Svært ved at orientere sig: borgeren får sværere ved at orientere sig – også i vante omgivelser – og kan fare vild på egen    vej.

– Svigtende hukommelse: Borgeren glemmer ting

– Sproglige vanskeligheder: Borgeren har svært ved at huske navne på ting – selv simple ord glemmes

– Besvær med at udføre opgaver, der før i tiden var nemme for borgeren

– Forandringer i personligheden: herunder pludselige humørforandringer

 

 

Der kan gøres noget for at støtte de pårørende

Selv om man endnu ikke kan gøre så meget for at bremse sygdomsudviklingen, kan man til gengæld gøre rigtig meget for at lette dagligdagen for pårørende samt give værdigheden til den demensramte borger.

Det er netop det, vi i CEKURA beskæftiger os med. Mange af vores brugere er pårørende til demente, der ved hjælp af vores nødkaldssystem med GPS og døgnovervågning kan reagere og kontakte pårørende, således at borgeren bliver fundet hurtigst muligt.

CEKURA arbejder med demenssikring både i offentlig og i privat regi, og det er især i det private, hvor mange af vores brugere – og især pårørende til demente – kan have stor glæde af et nødkaldssystem med GPS.

Ring til CEKURA på 32 31 60 50 eller skriv en mail med dine spørgsmål til mail@cekura.dk

LÆS MERE:

40% af alle hoftebrud kan undgås

Her er den største årsag til fald blandt ældre

Simple øvelser kan gøre din krop 10 år yngre

Her er hvad du aldrig må gøre hvis du falder alene hjemme

cekura nødkald